com ho fem

Sobre nosaltres

Sobre nosaltres

L'equip

El nostre despatx professional està situat en el centre de Barcelona i compta amb equips de professionals en matèria de gestió immobiliària, tots ells, dedicats única i exclusivament a aquest camp, abordant aquest complex sector de manera estratègica, tant per la vía tècnic-arquitectònica, com des d’una visió jurídic-financera, que permet als nostres clients minimitzar els seus riscos i augmentar el seu porcentatge d’èxit en les futures inversions.

La nostra signatura, compta amb una dilatada experiència dins del sector jurídic-financer i tècnic, destacant en la gestió d’actius immobiliaris. El que ens permet tenir una visió més ajustada i efectiva en la defensa dels interessos dels nostres clients.

Gestió immobiliària

"Dilatada experiència dins del sector jurídic-financer i tècnic"

Els nostres professionals

El nostre treball

Tots aquests aspectes, ens han ofert l’oportunitat de formar a professionals del sector immobiliari (APIS), en la manera de conducta a l’hora d’implementar les normatives constructives, amb les lleis que conformen els criteris tècnics-jurídics que la sustenen en l’elaboració d’informes pericials, en matèria de vicis ocults, patologies constructives, valoracions d’actius, etc.

Dins de la branca tècnica-constructiva, el nostre despatx presta diferents serveis, destacant fonamentalment en la preparació d’informes pericials sobre les possibles patologies d’un immoble, així com en l’elaboració de plans parcials, canvis d’ús, legalització d’obres nova-antiga, segregacions, agregacions, etc.

D’altra banda, des de l’àrea jurídica i comptant amb els diferents professionals del departament tècnic de la nostre empresa, es presten diferents serveis, entre ells, reclamacions judicials com en via civil o penal, especialment dins del sector immobiliari, així com, l’assistència lletrada en procediments d’estrangeria, dret de família, civil, dret mercantil, successions i donacions, urbanisme, laboral, penal, etc.